Deltagarlista Stadsracet Motorveckan 2018

Veteran 50 Namn Team ProMod 50 Namn Team
Startnr. Startnr.
 PM 555  Krille Gustavsson Team Blekinge
PM 500 Viktor Ö Ohlsson Team TSR
PM 525 Mats Ohlsson Team RFR
Veteran 70 Namn Team ProMod 70 Namn Team
Startnr. Startnr
725 Mats Ohlsson Team RFR
701 Andreas Karlsson Team RFR PM 788 Olle Malmberg
722 Alex Huginuz  PM701 Patrik Axelsson  Tingsdal Racing
PM 765 Beatriz Axelsson Tingsdal Racing
PM 777 Krille Gustavsson Team Blekinge
Veteran 90 Namn Team ProMod 100 Namn Team
999 Patrik Johansson
Tryout Namn
Outlaw Namn Team Tryout Namn