Deltagarlista Twostroke Open

Veteran 50 Namn Team ProMod 50 Namn Team
Startnr. Startnr.
 PM 555  Krille Gustavsson Team Blekinge
PM 500 Viktor Ö Ohlsson Team TSR
PM 525 Mats Ohlsson Team RFR
Veteran 70 Namn Team ProMod 70 Namn Team
Startnr. Startnr
725 Mats Ohlsson Team RFR PM700 Lucas Axelsson Tingsdal Racing
701 Andreas Karlsson Team RFR PM 788 Olle Malmberg
772 Rasmus Hägglund Team RFR  PM701 Patrik Axelsson  Tingsdal Racing
770 Jens Hägglund Team RFR PM 765 Beatriz Axelsson Tingsdal Racing
722 Alex heginuz PM 777 Krille Gustavsson Team Blekinge
PM 738 Sebbe De Wall De Wall Racing
Veteran 90 Namn Team ProMod 100 Namn Team
905 Lars Westberg PM 125 Jimmie Lindgren Lindgren bros
999 Patrik Johansson PM 117 Jerker De wall De Wall Racing
Outlaw Namn Team Tryout Namn