SMDA Reglemente 2019

Reglemente SMDR

Klass Veteran

Chassie:

I den här klassen krävs att ramen har ett tydligt synligt ursprung som moped, här lägger ramens modell grunden för hur mopeden skall se ut.

Gällande årsmodeller återfinns från 1952 och fram till 1985, (behöver ej vara svensksåld).

Lysen, skärmar, tank och dyl. skall finnas kvar på chassiet och likna originalet, men behöver ej vara av original typ. (lysen behöver ej fungera).

I samband med byte av framgaffel från originalet till bättre lämpad p.g.a. säkerhets skäl, tillåts en förlängning på 40mm av den totala längden iom ändring av försprång och dyl.

Rejkning av styrhuvud är ej tillåten. Sänkning av stötdämpare fram är tillåtet.

Styre får sänkas och bytas ut från originalstyret. Bakskärmen får kapas Max 15cm från original längd.

Förkortning av tanken från dess original längd godkänns ej.

Sadel får sänkas ned till sadelstommen, sadel får bytas ut men ska likna originalet.

Fotpinnarna och växelpedal får flyttas från original position dock ej längre bak än centrum för bakaxeln.

Stötdämpare bak får stärkas och stummas eller ersättas med rör.

Ingen förlängning eller modifikation av ramen eller svingen godkänns. Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser. Wheeliebars/stödhjul är ej tillåtet.

 

Motor:

Motorn ska ha ett ursprung som mopedmotor inom årsmodellerna 1952-1985.

Modifiering av motorblock godkänns, det är dock inte tillåtet att modifiera och montera hela blockhalvor från icke godkända motorer.

Behöver ej vara svensksåld.

Motordonation av valfritt fabrikat är tillåtet.

Cylindervolymen får ej överstiga 52cc för klass Veteran 50, 72cc för klass Veteran 70 och 92cc för klass Veteran 90.

Växellådor och utväxling:

Fri modifiering av växellådorna.

Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.

Lager-styrning-hjul och bromsar:

Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.

Det ställs ej några krav på bromsar fram, här är det fritt att köra utan eller enbart med halvnavsbroms eller liknande.

Däremot så är det krav på fullgod bromsverkan bak, dock så godkänns ej äldre halvnavsbromsar.

Bak godkänns endast full trumbroms eller skivbromsar som står i proportion till ram och motor.

Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram och motor.

Alla typer av däck godkänns, dok godkänns ej däck med grova förslitningar, kraftiga torrsprickor eller där korden syns.

Mopeden skall vara utrustad med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från att slå upp mot föraren vid eventuellt kedjebrott.

(Kedjeskydd skall sitta från 10cm från centrum av drivaxel till 3/4 av måttet mellan kant av framdrev och kant av bakdrev.)

(Fångstkrokar skall sitta en 10cm från kant av framdrev, och en till 3/4 av måttet mellan kant av framdrev och kant av bakdrev)

Skyddsutrustning:

I Veteran-klassen är det krav på godkänd MC-hjälm, heltäckande skor (Gärna stövlar), handskar och ryggskydd och heltäckande klädsel.

 

SKYDDSHJÄLMAR 2017-01-09

 

ALLMÄNNA HJÄLMBESTÄMMELSER

Hjälmar som används i tränings- tävlingssammanhang ska vara godkända enligt någon av följande standarder:

ECE (Europa – Norm)

ECE 22-05 OBS nummerserien i underrubriken måste börja på 05XX…. som indikerar att hjälmen uppfyller den senaste versionen av standarden.

Internationell numrering av godkända standardhjälmar: Sverige E15

SNELL (USA) SNELL M 2010 (Giltig t.o.m 31.12.2019) SNELL M 2015 JIS (Japan) JIS T8133-2007 (Giltig t.o.m 31.12.2019) JIS T8133-2015

HJÄLMTYPER

Skyddshjälmar för motorister finns i två typer, M1 och M2.

Hjälm M1 är den hjälmtyp som vi använder och benämns även integralhjälm i klasserna Outlaw/Pro Mod

Outlaw klassen:

Godkänd integralhjälm med D-öglor enligt ECE-22-05

outlaw

ProMod klassen:

Godkänd integralhjälm med snabbfäste enligt ECE-22-05

outlaw

 

Veteran klassen:

Godkänd integralhjälm, E-märkt, ej öppen hjälm, godkänd crosshjälm utan keps, snabblås eller D-öglor.

vet1

 

outlaw

Vi ser helst att så många som möjligt använder integralhjälm för den skyddar bäst om olyckan skulle vara framme.

Hjälmkamera är inte godkänd pga säkerhetsskäl.

 

Bränsle:

I veteranklasserna är endast mackbensin (pump) 95,98,E85,V-power tillåtet.

——————————————————————————-

Klass ProMod

Chassie:

I denna klass tillåts alla typer av rammodifieringar, även nytillverkade chassien tillåts.

Ursprungsland och årsmodell är oviktigt.

Axelavståndet får dock ej överstiga 1900mm alltså C–C mått på hjulaxlarna.

Wheeliebars är tillåtet, de ska ej beröra marken när mopeden står stilla, detta för att ej räknas in i totala hjulaxelmåttet.

Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.

Ramkonstruktion ska vara i proportion till motorstyrka.

Endast tvåhjuliga fordon är godkänt.

Motor:

Motorn ska ha ett ursprung som moped motor, dock godkänns eftermarknads block.

Motorerna får modifieras fritt.

Cylindervolymen får ej överstiga 52cc för klass Promod 50 ,72cc för klass Promod 70, 102cc för klass Promod 100.

Växellådor och utväxling:

Fri modifiering av växellådorna.

Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.

Lager-styrning-hjul och bromsar:

Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.

Det ställs ej några krav på bromsar fram, här är det fritt att köra utan eller enbart med halvnavsbroms eller liknande.

Däremot så är det krav på fullgod bromsverkan bak. Bak godkänns endast full trumbroms eller skivbromsar som står i proportion till ram och motor.

Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram och motor.

Alla typer av däck godkänns, dok godkänns ej däck med grova förslitningar, kraftiga torrsprickor eller där korden syns.

Mopeden skall vara utrustad med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från att slå upp mot föraren vid eventuellt kedjebrott.

(Kedjeskydd skall sitta från 10cm från centrum av drivaxel till 3/4 av måttet mellan kant av framdrev och kant av bakdrev.)

(Fångstkrokar skall sitta en 10cm från kant av framdrev, och en till 3/4 av måttet mellan kant av framdrev och kant av bakdrev)

Skyddsutrustning:

I ProMod-klasserna är det krav på godkänt skinnställ (eller fullgodkännt MC-ställ), fullgodkänd MC-hjälm, heltäckande skor (gärna stövlar), handskar och ryggskydd.

Bränsle:

Bränsle är fritt.

Även överladdning, lustgas är tillåtet.

——————————————————–

Outlaw 210

Denna klass kör/tävlar endast på sträckan 150m.

Chassie:

I denna klass tillåts alla typer av rammodifieringar, även nytillverkade chassien  tillåts, konstruktionen ska vara i väl proportion med motorstyrkan.

Endast chassi med dämpad framgaffel godkänns, dok behövs ingen dämpning bak. Detta p.g.a. säkerhetsskäl.

Ursprungsland och årsmodell är oviktigt

Axelmåttet får dock ej överstiga 1900mm C–C.

Wheeliebars är tillåtet, de ska ej beröra marken när mopeden står stilla, detta för att ej räknas in i totala hjulaxelmåttet.

Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.

Ramkonstruktion ska vara i proportion till motorstyrka.

Endast tvåhjulingar är godkänt.

Motor:

Motorerna får modifieras fritt.

Cylindervolymen får ej överstiga 212cc.

Endast 2-taktsmotorer är tillåtet.

Växellådor och utväxling:

Fri modifiering av växellådorna.

Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.

Lager-styrning-hjul och bromsar:

Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej.

Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.

Krav på fullgoda bromsar både på fram och bakhjul som står väl i proportion till ram och motor.

Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram och motor.

Endast däck av MC typ godkänns.

Däck med grova förslitningar, kraftiga torrsprickor eller där korden syns godkänns ej.

Mopeden skall vara utrustad med någon kedjeskydd hindrar kedjan från att slå upp mot föraren vid eventuellt kedjebrott.

(Kedjeskydd skall sitta från 10cm från centrum av drivaxel till 3/4 av måttet mellan kant av framdrev och kant av bakdrev.)

Skyddsutrustning:

I Outlaw-klassen är det krav på godkänd skinnställ, intergralhjälm, stövlar, handskar och ryggskydd.

Bränsle:

Bränsle är fritt.

Även överladdning, lustgas är tillåtet.

————————————————————-

Gatmoped/Prova på 50-100cc

Detta är tänkt som en prova på klass, prova och kör utom tävlan.

Klassen har ett break-out på 10.800 sek.

I denna klass får man endast köra i 2 säsonger.

Och endast ett fordon får vara anmält per förare.

Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.

Skyddsutrustning:

I Try-out klassen är det krav på godkänd MC-hjälm, heltäckande skor (Gärna stövlar), handskar och ryggskydd och heltäckande klädsel.

————————————————————–

Allmänna regler:

1.Ljudnivå:

Ljuddämpare skall finnas på fordonet i alla klasser och den skall fungera och dämpa ljudnivån, dvs inga ” atrapper ” godkänns.

2.Skyddsutrustning:

Godkänd mopedhjälm eller MC-hjälm är ett krav.

Alla typer av vurp ollon, cykelhjälmar eller hockey hjälmar godkänns ej.

Ryggplatta som skyddar hela ryggen är ett krav.

Heltäckande kläder och handskar är ett krav. Skor skall vara av heltäckande modell, sandaler eller barfota godkänns ej. Stövlar rekommenderas.

Integralhjälm och nackkrage rekommenderas och uppskattas av arrangören.

Allmänt gott omdöme är en förutsättning för deltagande.

Arrangören förbehåller sig rätten att slumpmässigt utföra nykterhetskontroll med på marknaden godkänt utblåsningsinstrument.

Samt kontroll av all säkerhetsutrustning så som hjälm, ryggplatta, skor, handskar och övrig klädsel.

Vid besiktning skall den erforderliga skyddsutrustningen för personsonligt skydd uppvisas.

Om skyddsutrustning inte kan visas vid besiktningen är besiktning inte fullgod.

Och där med är föraren inte behörig att köra tävlingen.

(Utrustnings som rekommenderas är: hjälm, ryggskydd, handskar, skinnställ och stövlar.

Dock är detta inte krav i alla klasser.)

3.Säkerhet:

Det är den tävlandes ansvar att  förebygga och förhindra spill på banan och i depån,

från t.ex. ljuddämpare, förgasare, motor m.m. Där med är det krav på att använda depåmatta.

Glykol i kylarvatten är förbjudet p.g.a. miljö och hälsofaran.

Dödmansgrepp är obligatoriskt i alla klasser.

Som förare, medföljande personal eller åskådare i depå och på körområdet skall regelverk och arrangörernas order följas till punkt och pricka.

Beakta att lokala regler på platsen kan förekomma och att dessa då skall följas.

Ingen får beträda banan eller starta utan godkännande av arrangören.

Körning i depåområdet och transportkörning till eller från start/mål och skall ske via anvisad väg och i rätt riktning.

På transportsträckorna och i depåområdet är krypkörning i gångfart som gäller.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att avvisa förare eller övriga besökande från området,

om denna anses olämplig eller ej acceptera och följa regelverket.

Besiktningsmannen kan ta bort fordon ur tävlingen om det inte uppfyller reglementets krav.

Vid besiktningen görs en kontroll av hela mopeden, och ett besiktnings-/säkerhetsprotokoll uppförs på mopeden.

4.Arrangemangets genomförande:

Krav på SMA licens.

Till varje tävling finns det möjlighet att boka/köpa en ”engångs licenser” vid föranmälan.

Engångs licensen kostar 250kr och tas med av arrangören till tävlingen och skrivs på av föraren vid

anmälan på plats på tävlingen.

Licens går också att lösa på helårs basis och kostar då 700kr/år (rekommenderas).

Helårs licens beställs direkt från SMA’s hemsida: Länk till SMA

Överklagan på anmärkningar och beslut kan göras hos domaren på plats, denna är enväldig och därför kan det slutgiltiga domslutet ej överklagas.

Utsedd besiktningsman äger rätten att besluta i vilken klass mopeden skall placeras alternativt om den har någon form av brister och ej tillåts att delta.

Besiktningsmannen kan även sätta krav på modifieringar som måste genomföras innan start tillåts.

I händelsen av att en godkänd moped medverkar i någon form av incident eller händelse så fråntas besiktningsmannen allt ansvar med hänvisning till ansvarsfriheten (se vidare §7).

Arrangören utser en oberoende besiktningsman.

5.Ansvar och åldersgräns:

Alla deltagare och besökande som tillträder området eller provkör sina mopeder, gör detta på så kallad egen risk.

Arrangörerna fråntar sig allt ansvar gentemot alla som vistas eller deltar i provkörningen i händelse av olycka eller skada.

Arrangören påtar sig inte heller något ansvar gentemot tredjeman som vistas inom området eller material, fordon eller liknade tillhörande tredje man.

Alla deltagare framför sina mopeder helt på eget ansvar och får delta i provkörningen först då en ansvarsbefrielse fyllt i hos arrangören.

Denna ansvarsbefrielse informerar deltagaren om riskerna med ett deltagande och fråntar arrangören allt ansvar.

Olycka, incident eller liknande kan eller får ej belastas arrangören då den som medverkar i evenemanget varit fullt införstådd med eventuella risker denna kan medföra.

Generellt så tillämpas en åldersgräns på fyllda 12 år, denna kan vid vissa evenemang komma att ändras till 15 år då arrangemanget genomförs på allmän plats som ej är inhägnad.

Vid deltagande i arrangemang från fyllda 12 år till den dagen deltagaren fyller 18 år så finns kravet på närvaro av vårdnadshavare som även tecknar kontraktet för ansvarsfriheten.

Vid anmälan skall också namn och telefonnummer till närstående lämnas för att snabbt och enkelt kunna meddela anhörig vid olycka.

6.Övrigt:

Det är ej tillåtet att byta förare för fordonet under pågående testkörning, kval eller eliminering.

(Det är alltså ej tillåtet att byta förare under en tävling.)

Fordon får endast deltaga i en klass.

För allas trivsel är det tystnad i depåområdet och på banan mellan 23:00-06:00.

Inför säsongen 2017 utfärdas fasta start nummer, som utses av arrangören.