Skyddshjälmar 2019

SKYDDSHJÄLMAR 2018-10-02
ALLMÄNNA HJÄLMBESTÄMMELSER
Hjälmar som används i tränings- tävlingssammanhang ska vara godkända enligt någon av följande standarder:
ECE (Europa – Norm)
ECE 22-05 OBS nummerserien i underrubriken måste börja på 05XX…. som indikerar att hjälmen uppfyller den senaste versionen av standarden.
Internationell numrering av godkända standardhjälmar: Sverige E15
SNELL (USA) SNELL M 2010 (Giltig t.o.m 31.12.2019) SNELL M 2015 JIS (Japan) JIS T8133-2007 (Giltig t.o.m 31.12.2019) JIS T8133-2015

HJÄLMTYPER
Skyddshjälmar för motorister finns i två typer, M1 och M2.
Hjälm M1 är den hjälmtyp som vi använder och benämns även integralhjälm i klasserna Outlaw/Pro Mod

Outlaw klassen:
Godkänd integralhjälm med D-öglor enligt ECE-22-05

ProMod klassen:
Godkänd integralhjälm med snabbfäste enligt ECE-22-05

Veteran klassen:
Godkänd integralhjälm, E-märkt, ej öppen hjälm, godkänd crosshjälm utan keps, snabblås eller D-öglor

Vi ser helst att så många som möjligt använder integralhjälm för den skyddar bäst om olyckan skulle vara framme. Hjälmkamera är inte godkänd pga säkerhetsskäl.